REGULAMIN PROMOCJI “KOD RABATOWY” 


§ 1 
 

Niniejszy regulamin, określa warunki i zasady na jakich odbywa się promocja pod nazwą “KOD RABATOWY”  

§ 2 

Organizatorem Promocji jest Roman Włodarczyk wykonujący działalność gospodarczą pod firmą HM Service Roman Włodarczyk wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby przedsiębiorcy: ul. Radomszczańska 20a, 97-505 Dobryszyce, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Torowa 59, 97-500 Radomsko, NIP: 7722313048, REGON: 100707529, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@xite.com.pl, numer telefonu: +48 574 150 475. Promocja jest prowadzona za pośrednictwem sklepu internetowego www.xite.com.pl (dalej również: „Sklep”). 

§ 3 

 Promocja rozpoczyna się w dniu 15.10.2019 r. i trwa do odwołania. 

§ 4 
 

Organizator każdorazowo określa czas trwania “KOD RABATOWY” przed jej rozpoczęciem. 

Promocja daje klientowi możliwość zakupu produktów taniej w przedziale od 5% do 25% od wartości standardowej ceny produktu dostępnej w sklepie. 

Za zakupy rozumie się zrealizowanie koszyka zakupowego wraz z opłaceniem całej jego wartości. 

Wartość kodu rabatowego jak i zarówno informacja o samej promocji udzielana jest za pośrednictwem newslettera, sklepu, fanpage i wszelkich innych źródeł służących do przekazywania informacji masowo. 

§ 5 
 

Promocja “KOD RABATOWY” opiera się o kody rabatowe wysyłane za pośrednictwem e-mail lub facebook messenger. 

Promocja “KOD RABATOWY” jest dostępna dla WSZYSTKICH UŻYTKOWNIKÓW sklepu. 

 

Wyrażone zgody zobaczysz w panelu użytkownika /  subskrypcja newslettera https://xite.com.pl/uzytkownik 

§ 6 
 

Klient może skorzystać z promocji wielokrotnie, podczas czasu jej trwania. 

§ 7 
 

Kody rabatowe można wykorzystać tylko na zakupy w sklepie.  

§ 8 
 

Kody rabatowe obniżają wartość końcową koszyka tzn. kupując produkt-y za kwotę np. 500zł klient posiadający kod rabatowy w wysokości 10%  może obniżyć wartość koszyka o 10% 

( 500 zł x 10% = 50zł ) co wiąże się z obniżeniem kwoty koszyka o 50zł czyli do kwoty 450zł. 

§ 9 

Promocja dotyczy wszystkich dostępnych produktów opublikowanych na www.xite.com.pl 

§ 10 

Kody rabatowe mają datę ważności równą obowiązującemu czasowi promocji “KOD RABATOWY” ogłoszonej przed jej rozpoczęciem. 
§ 11 
 

Kody rabatowe nie obniżają kosztów wysyłki. 

§ 12 
 

Promocja może łączyć się z innymi promocjami w tym z "Bonusowymi Złotówkami". 

§ 13 
 

W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, Organizator zrealizuje zamówienie Klienta zawierające produkt/produkty z obniżoną ceną (Korzyść).  

W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi nie przysługuje prawo ponownego skorzystania z Promocji. 

§ 14 
 

Kodów rabatowych nie można zamienić na ekwiwalent pieniężny. 

§ 15 
 

Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji. 

§ 16 
 

Promocja kierowana jest do klientów Sklepu będących konsumentami w rozumieniu właściwych przepisów Kodeksu cywilnego i nie obejmuje sprzedaży hurtowej. 

§ 17 
 

Dane osobowe uczestników Promocji będą wykorzystywane w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.  Polityka prywatności https://xite.com.pl/pages/view/4/polityka-prywatnosci 

§ 18 
 

Udział uczestnika w promocji oznacza akceptację zasad promocji zawartych w niniejszym Regulaminie oraz akceptację zasad regulaminu sklepu opublikowanego na stronie https://xite.com.pl/pages/view/3/regulamin 


§ 19 
 

Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji można zgłaszać w szczególności drogą elektroniczną na adres e-mail biuro@xite.com.pl. W celu przyspieszenia rozpatrzenia reklamacji prosimy o podanie opisu przyczyn uzasadniających reklamację. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 od dnia ich otrzymania przez organizatora Promocji. Procedura reklamacyjna przyjęta przez organizatora Promocji nie narusza w żaden sposób uprawnień przyznanych uczestnikowi Promocji na mocy powszechnie obowiązującego prawa, w tym możliwości dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

§ 20 


Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnej przyczyny rozumianej jako: 

a) zmiana przepisów prawa regulujących zasady i organizację przeprowadzania Promocji, wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki organizatora i uczestników Promocji; 

b) przedłużenie lub skrócenie terminu obowiązywania Promocji; 

c) zmiana sposobu przeprowadzania Promocji spowodowana względami technicznymi lub technologicznymi. 


§ 21 


W przypadku dokonania zmiany w Regulaminie, Organizator udostępni tekst jednolity regulaminu poprzez jego publikację w Sklepie. Zmiana Regulaminu nie wpływa na zamówienia złożone w ramach Promocji przed dokonaniem zmiany. 


§ 22 
 

Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie postanowienia regulaminu serwisu dostępnego na https://xite.com.pl/pages/view/3/regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy Prawa  polskiego. 

 

Dostawa ikona

Szybka dostawa

Firma godna zaufania
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.